TAKBİS - Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

  Sayfanın Konuları: TAKBİS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Online Tapu İşlemleri, Tapu İşlemleri Randevu...

 • TAKBİS - Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün oluşumunu tamamladığı "TAKBİS - Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi" sayesinde, tapu işlemlerini artık, Türkiye'nin herhangi bir il veya ilçesinden yapmak mümkün. TAKBİS'in sitesinde online randevu alma imkanı da bulunuyor. TAKBİS hakkkında bilgi almak ve online hizmetlerden faydalanmak için bu sayfaya gidiniz.

  TAKBİS Nedir?

 • TAKBİS;

  · Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde (Şeflikler dahil) yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan;

  · Geliştirilen uygulama yazılımlarına dahil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize eden veya ortadan kaldıran;

  · İlgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayan, yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden Bilgisayar Destekli Eğitim imkanı getiren,

  · Üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulacak sisteme akmasıyla entegre bir yapı oluşturan, mevzuat değişikliği yapılması halinde vatandaşın satış benzeri işlemleri Türkiye’nin herhangi bir yerinden yapabilmesini sağlayan;

  · Müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayan,

  · Memur insiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu, vatandaşa en kısa sürede ve doğru sonuç sağlayarak, devletle vatandaş arasında zaman içinde yıpranan güven duygusunu geliştirecek,

  · Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten,

  · Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek,

  · Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilecek,

  · Tarım bilgi sistemine ve Doğrudan Gelir Desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemine doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan,

  · Mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak, mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak, · ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştiren

  entegre bilgi sistemidir.

  TAKBİS

  Tüm bilgiler birarada

 • Tapu ve kadastro çalışmaları ile bilgilerinin "Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine" dönüştürülmesinin amaçlandığı, mülkiyet verilerinin ilgilileriyle paylaşıldığı Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2001'de başlatılan TAKBİS projesi kapsamında yurt genelindeki tüm tapu kayıtları sayısal ortama aktarıldı. Merkezi veritabanına aktarılan kayıtlarla tüm tapu müdürlüklerinde TAKBİS ortamında online hizmet verilmeye başlandı. Bakanlığın hazırladığı projeyle, taşra birimlerinde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için online randevu yazılımı geliştirildi.

  Vatandaşlar artık tapu dairelerine gitmeden tapu işlemleri için sıra alabilecekler. Tapu müdürlüğüne internet üzerinden yapılan başvurudan sonra başvuruyu alan müdürlüğün ilgili personeli vatandaşın cep telefonuna işlemin başladığına, harç dekontlarının hazır olduğuna ve imza aşamasına gelindiğine dair kademeli olarak kısa mesaj yollayacak. Uygulamayla vatandaşın müdürlüklerde zaman kaybının önlenmesi amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, projeyle genel müdürlük bünyesindeki parsel verilerinin elektronik ortamda toplandığını parselin eni, boyu, imar durumu ile elektriği, suyu, yolu olup olmadığına dair verilerin biraraya getirildiğini kaydetti.