Sigortalılık Süresi Nedir?

    Sayfanın konuları: Sigortalılık Süresi Nedir?

  • Sigortalılık Süresi Nedir?

    Sigortalı olarak ilk defa çalışılmaya başlanılan tarihten sigortalının aylık talebinde bulunduğu ya da öldüğü tarihe kadar geçen süredir. 01/04/1981 tarihinden sonra 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların sigortalılık sürelerinin başlangıcı 18 yaşını doldurdukları tarihtir.

    Kaynak: ssk.gov.tr