PTT


PTT Hakkında...

  PTT

  Ülkemizde ilk Posta Teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti'nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk postane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmıştır.

  1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır.

  23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.

  Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmet vermeye devam etmiştir.

  1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.

  18 Haziran 1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır.

  29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

PTT Haberleri...

  PTT'den bayram indirimi

  PTT Genel Müdürlüğü", Ramazan Bayramı nedeniyle artan posta trafiğini göz önünde bulundurarak, hizmetlerin kesintisiz ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesi amacıyla önlemler alırken, bazı indirimlere de gitti. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bayram gününden önceki 5 gün içerisinde postaya verilen PTT Kargo, Küçük Paket (Kayıtlı ve kayıtsız) ile APG ve KKTG’ lere ( tebligat hariç ) % 10 indirim uygulanacak.
  (14 Eylül 2009)

  PTT'den İstanbul 2010 imzası

  İstanbul’u 2010 Avrupa Kültür Başkentliği sürecine hazırlamak ve bu kapsamdaki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak misyonuyla kurulan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, PTT ile “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi”ni imzaladı. 28 Temmuz 2009 tarihinde düzenlenen imza törenine, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı adına, Genel Sekreter Yılmaz Kurt ve PTT adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Osman Tural katıldılar.

  İmza töreninde bir konuşma yapan ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projelerinin farklı kesimlerin işbirliği ve eşgüdümlü çalışmalarıyla çok daha etkili ve verimli gerçekleştirildiğine işaret eden Yılmaz Kurt, şunları söyledi:

  “PTT ile imzaladığımız Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi’nin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesine önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Sosyal paydaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri, projemizin başarısını artırması bakımından oldukça önemli. Bu çözüm ortaklığı, çok yönlü ve çok kapsamlı projemizin tanıtımı açısından büyük rol oynayacak.”

  PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural ise “PTT olarak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesine çözüm ortağı olmaktan mutluyuz, bizler de PTT olarak bu organizasyonun en iyi şekilde tanıtılması ve başarıya ulaşması için her türlü desteği vereceğiz.” dedi.

  Tarafları karşılıklı fayda ekseninde buluşturan sözleşme kapsamında; İstanbul'da ve diğer bazı illerdeki PTT işyerlerinde kurulu bulunan ücret ödeme makinelerinin bir kısmında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından hazırlanacak 2010 organizasyonunu tanıtıcı mahiyetteki sloganların kullanıldığı flâm uygulanacak. Bu sayede ajans ve 2010 etkinlikleri PTT tarafından verilecek posta hizmeti aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılacak. PTT tarafından ayrıca, organizasyon adına 2010 yılı Ocak ayının ilk haftasında özel pul tedavüle çıkarılacak.

  İmzalanan sözleşme çerçevesinde PTT adı, amblemi ve logosu, işbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte İstanbul 2010 AKB Ajansı basılı iletişiminde kullanılacak. Bununla birlikte PTT de kendi resmi antetli kağıtlarında ve basılı evraklarında, İstanbul 2010 logosu ile “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin Çözüm Ortağı” ibaresini kullanabilecek.

  Ayrıca görselleri Ajans tarafından hazırlanacak ve “Çözüm Ortağı” olarak PTT’nin de logosunun yer alacağı el broşürleri ile afişlerin tüm PTT işyerlerinde teşhir edilmesiyle organizasyonun yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasına katkı sağlanacak.
  (28 Temmuz 2009)