Süresinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Tahsili

  Sayfanın konuları: Süresinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Tahsili

 • Süresinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Tahsili

  Süresinde ödenmeyen isteğe bağlı primlerin tahsili 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi doğrultusunda yapılmaktadır.

  İsteğe bağlı sigorta primlerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısım sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

  Ödemenin yapıldığı ayda gecikme zammı günlük olarak hesaplamaktadır.

  Kaynak: ssk.gov.tr