Nüfus Cüzdanı

    Nüfus cüzdanı; kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Nüfus cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Nüfus cüzdanlarının şekil ve içerikleri İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

  • NÜFUS CÜZDANI İLE İLGİLİ BİLGİLER

    Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, Doğum Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi, Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi, Yeniden Kayıt Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi, Yenilenme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi, Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi konularında bilgi alabilirsiniz.

Uluslararası Aile Cüzdanı

    Uluslararası aile cüzdanı; Bir aileyi oluşturan eş ve çocukların uyruğunu kanıtlayan ve kimlik bilgilerini kapsayan resmi belgedir. Uluslararası aile cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Uluslararası aile cüzdanlarının şekil ve içerikleri İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilir.

  • ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI İLE İLGİLİ BİLGİLER

    Uluslararası Aile Cüzdanı, Evlenme Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi, Evlenme Yapıldığı Halde Alınmamış Olması Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi, TC Vatandaşlığını Kazanma Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi, Kaybolma, Çalınma ve Yıpranma Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi konularında bilgi alabilirsiniz. Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi'ni bilgisayarınıza indirebilirsiniz.