İsteğe Bağlı Sigortanın Başlangıcı

    Sayfanın konuları: İsteğe Bağlı Sigortanın Başlangıcı

  • İsteğe Bağlı Sigortanın Başlangıcı

    İsteğe bağlı sigorta, müracaatın kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılmaktadır. Bu tarihin tespitinde İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi'nin, kurum evrak kaydına geçtiği tarih esas alınmaktadır.

    Kaynak: ssk.gov.tr