İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları

  Sayfanın konuları: İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları, İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları Nasıl Belirlenir?

 • İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları

  506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler isteğe bağlı sigorta primlerini, yine Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşuluyla kendileri belirler.

  İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile % 25 oranında prim öderler.

  01/01/2008 -30/06/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 20,28 x 30 x % 25 = 152,10.-YTL, üst sınırı ise 131,82 x 30 x % 25 = 988,65.- YTL,

  01/07/2008 -31/12/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 21,29 x 30 x % 25 = 159,68.-YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 25 = 1,037,93.- YTL'dir.

  Kaynak: ssk.gov.tr