Sayfanın Konuları: E Bordro, Ebordro, E Bordro Kişisel, e bordro maaş sorgulama, e bordro sorgulama, e bordro muhasebat, e bordro meb, bordro bilgileri görme, bordro hesaplama

E Bordro

 • E BORDRO

  Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki E Bordro uygulamasıı yoluyla maaş bordronuzu görebilirsiniz. E Bordro uygulamasından yararlanmak için açılacak ekranda, TC Kimlik No, Memuriyet Sicil No ve Emekli Sicil No bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. E Bordro'nuzu görmek için yukarıdaki bağlantıya gidiniz.

 • Bordro alımı; say2000i de maaş hesaplaması yapılan genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlara açılmıştır.

  - Memurların, ilk aşama uygulamasında son iki aya ait maaş bordroları Excel formatında ekrana gelecektir.

  - Ekrana gelen Bordroda; memurun unvanı, hizmet sınıfı, kadro bilgileri vb. özlük bilgilerinde hata söz konusu ise düzeltilmesi için öncelikle Tahakkuk Birimi (Daire mutemedi ) aracılığı ile muhasebe birimlerine (Malmüdürlüğü veya Muhasebe Müdürlüğü) başvurulmalıdır.

  - Ekrana gelen bordrolar bilgilendirme amaçlıdır.

  - e-bordro alımı ile ilgili sorunlar maasuygulama@muhasebat.gov.tr elektronik adresine bildirilmelidir.

  E BORDRO İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  Emekli Sicil Numarası ile Memuriyet/Kurum Sicil Numarasının say2000i sistemine girilmemesi veya hatalı girilmesi nedeniyle maaş bordrolarını alamayıp hata mesajı alan personellerin, öncelikle kendi kurum mutemetlerine müracaat etmek suretiyle eksik/hatalı olan bilgilerini (Emekli/memuriyet sicil numarası) muhasebe biriminden sisteme girdirmeleri/düzelttirmeleri gerekmektedir.

  Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden alınan e-maillerde kurumları tarafından kendilerine memuriyet sicil numaraları verilmediği, bunun yerine mebsis numarası verildiği bildirilmektedir. Bu durumda olan MEB personellerinin kendi kurum mutemetlerine müracaat ederek memuriyet sicil numarası yerine maaş bilgi girişi formunda bulunan Memuriyet Sicil No alanına mebsis numarasını say2000i sistemine girdirmeleri gerekmektedir.

  Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak bordro alınamaması durumunda, kbs@muhasebat.gov.tr adresine e-posta gönderilmeden önce ilgili tahakkuk birimine ve muhasebe birimine müracaat edilmesi gerekmektedir. kbs@muhasebat.gov.tr adresine sadece, söz konusu müracaatlardan sonuç alınamaması durumunda e-posta gönderilecektir.

  E Bordro Sorgulama, ana sayfa görüntüsü