Bağkur Tarihi

  Kısa adıyla Bağ-Kur olarak bilinen Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 2 Eylül 1971 tarihinde kabul edilerek, 1 Nisan 1972 tarihinde tümüyle yürürlüğe giren 1479 sayılı yasa ile kurulmuştur.

  Söz konusu yasaya göre, "Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlar ve ayrıca bağımsız, kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen tüzel kişilerden, belediye hudutları dışında olanlar dahil" yasada belirtilen şirketlerin ortakları Bağ-Kur kapsamına alınmışlardır.

  Bağ-Kur logosu
  Bağkur logosu...
  Bağ-Kur'un finansmanı, üyelerden, girişlerinde kesilen giriş keseneklerinden ve kanunda gösterilen gelir basamaklarının % 15'i oranında kesilen aylık primlerden elde edilen gelirle karşılanır.

  Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önerisi üzerine bakanlar kurulunca atanan bir genel müdürün başında yer aldığı bir örgütsel yapıya sahipti. Ayrıca, çeşitli hükümet organlarına ve üyelere temsil olanağı tanınmış bulunan bir yönetim kurulu vardı.

  Bağ-Kur,16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devir olmuştur.

  (Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi)